Bisættelse / Begravelse

Anmodning om bisættelse/ begravelse 

Som pårørende skal du eller en bedemand snarest muligt efter dødsfaldet anmode begravelsesmyndigheden om begravelse eller bisættelse. Dette gælder uanset, om afdøde var medlem af folkekirken eller ej.

Begravelsesmyndigheden knytter sig til bopælssognet for den afdøde og varetages af det lokale kirkekontor og den kirkebogsførende præst. Som pårørende med kendskab til afdødes ønsker, har du pligt til at følge dem.

Anmodning om begravelse eller bisættelse foregår digitalt på www.borger.dk. En bedemand kan stå for de nødvendige papirer og sørger for anmeldelsen til begravelsesmyndigheden, hvis man ikke selv ønsker at påtage sig opgaven. En begravelse/bisættelse kan først finde sted, når afgørelsen fra begravelesmyndigheden er afleveret til kirkegården eller krematoriet. 

Ikke medlem

Hvis afdøde ikke var medlem af folkekirken, kan vedkommende ikke få en kirkelig begravelse, da det ses som et udtryk for, at afdøde ikke ønsker præstens medvirken. Det vil være muligt at blive begravet eller bisat i et kapel, hvor man som pårørende selv står for cermonien.

Medlem af folkekirken

Som medlem af folkekirken har du ret til en kirkelig begravelse eller bisættelse. I samråd med kirkekontoret og en af kirkens præster, fastlægges der tid og sted for den kirkelige handling. Forud for den kirkelige handling, skal du som pårørende mødes med præsten for en samtale. 

Begravelse eller bisættelse

En kirkelig bisættelse eller begravelse er en højtidelighed, hvor de pårørende har mulighed for at tage afsked med et familiemedlem eller en nær ven, som de har mistet.

De to afskedsritualer adskiller sig ved at der ved en begravelse afsluttes ved, at kisten sænkes i jorden. Mens der ved en bisættelse afsluttes ved at kisten køres til krematoriet. 

Samtale med præsten

Før den kirkelige handling taler de pårørende med en af vores præster. Ved samtalen forberedes den kirkelige handling, valg af salmer og præstens fortælling om afdøde, udfra det som bliver fortalt.  I samtalen tilbydes der også sjælesorg og støtte.

Kontakt kirkekontoret

Kontakt kirkekontoret for booking af en bisættelse/begravelse. Du er altid velkommen til at kontakte en af vores præster eller kirkekontoret, der står klar til at hjælpe og besvare eventuelle tvivlsspørgsmål.