Bor jeg i Vanløse Sogn?

Vanløse Kirke betjener borgere med bopæl i Vanløse sogn
Som myndighed for Vanløse Sogn, besvarer kirkekontoret spørgsmål og behandler sager vedrørende fødselsregistrering, omsorgs- og ansvarserklæringer (faderskab), navngivning, navneændringer, attestbestilling,  dødsfald og begravelse for borgere med bopæl i sognet.

Find dit sogn
Du kan se på kortet over Vanløse Sogn, om du bor i sognet eller slå din adresse op her.

Kirkelig betjening 
Du har ret til kirkelig betjening (Dåb, konfirmation, vielse og begravelse) i dit bopælssogn som folkekirkemedlem. Hvis du ikke bor i Vanløse Sogn, men har en særlig tilknytning, kan vi tilbyde kirkelig betjening hvis du f.eks.

    • er døbt, viet eller konfirmeret i Vanløse Kirke
    • tidligere har haft bopæl i Vanløse Sogn (check din adresse her)
    • har nære pårørende, der bor i sognet (forældre, søskende og/eller børn)

Kort over Vanløse Sogn:

Kort over Vanløse Sogn

De øvrige sogne i Vanløse er:

Hyltebjerg Sogn

Grøndals Sogn

Advents Sogn