Ombygning af Vanløse Kirke i 1984

I 1984 gennemgik kirkerummet en større modernisering. Der kom nyt gulv, stole og belysning og korbuen blev fornyet med et nyt alter,  knæfald og vindue.  Samtidig blev der ændret på dåbefonten og prædikestolens placering i rummet.

Nye gulve, stole og belysning

Arkitekt Palle Rydahl Drost’s tegnestue i Kongens Lyngby vandt arkitektkonkurrencen med sit forslag til både isolering og ændring af kirkens indvendige rum. På gulvet blev der lagt kvadratiske røde klinker i hele kirken, mens de gamle kirkebænke blev afløst af behagelige, polstrede Nørgård stole. Loftet blev kalket, og tøndehvælvingen ved den sidste bue kalket blå. Belysningen blev også ændret med moderne og behagelige spotlamper, der kastede lys over kirken.

Udskiftning af knæfald og nyt vindue i korbuen

For at få mere dagslys ind, blev der i korbuen lavet et nyt vindue bag alteret, hvor der i forvejen var placeret to glasmalerier på hver sin side. Selve alteret blev flyttet frem i koret, så man kunne gå rundt om det og den oprindelige rundkreds med knæfaldene blev afløst af tre selvstændige knæfald. 

Flytning af prædikestol

Den tidligere prædikestol, som var hugget ind i væggen, blev fjernet, og muren blev lukket. Den nye prædikestol kom til at stå i gulvhøjde mellem præstedøren og alteret. Samtidig blev de oprindelige tre trin til koret erstattet af et enkelt trin. Døbefonden blev ligeledes flyttet til den modsatte side af prædikestolen. Samtidig med at loft og vægge blev isoleret og der blev opsat nye forsatsvinduer og radiatorer med termostater.

 

Det nye kirkerum i Vanløse Kirke 1984

Billeder af det nye kirkerum - Vanløse Kirke 1984

Billede fra renoveringen af Vanløse Kirke 1984

Foto fra renoveringen af Vanløse Kirke 1984