Ny-istandsættelse af kirkens inventar i 2019

Istandsættelse af prædikestol, alter, knæfald samt stole

I forlængelse af den nye belysning og indvendig maling af kirkerummet i 2014, besluttede menighedsrådet i foråret 2018 at nedsætte et udsmykningsudvalg, der skulle udarbejde et forslag som tænkte korinventaret og ompolstring af stolene i kirkeskibet sammen til et hele.

I samråd med arkitekt Charlotte Felding blev kirkens 173 Nørgård-stole (fra 1984), der udgør kirkens bænkerækker, i sommeren 2019 ombetrukket med nyt stof. Sæde og ryg, som oprindelig var postret i blåt stof, blev ændret til en nyvalgt okseblodsfarve. Altertæppet blev udskiftet til et blåt uldtæppe og knæfaldet ombetrukket i bordeaux læder. Samtidigt blev træværket på prædikestol og alter, som tidligere fremstod i natur, malet i en grå nuance suppleret med detaljer i blåt og okseblod.

Søndag den 6. oktober 2019, blev det nyistandsatte inventar i korbuen og de ompolstrede stole i kirkeskibet indviet ved et kirke-brunch-tro arrangement.

 

Før istandsættelsen

Billede af Vanløse Kirkerum før ændringerne i 2019

Korbuen før istandsættelsen i 2019 - Vanløse Kirke

 

Efter istandsættelsen

Vanløse Kirke nyistandsat alter og prædikestol 2020