Glasmosaikker i Vanløse Kirke

Glasmosaikkerne i korbuen

Vanløse Kirke blev moderniseret i 1984 af arkitekt Palle Rydahl Drost, umiddelbart før 75-års jubilæet.  I den forbindelse blev det planlagt at ændre udsmykningen af Vanløse Kirkes kor.

De tre glasmosaikker i vinduerne bag alteret er lavet af kunstneren Arne Haugen Sørensen og udført af glarmester Per Steen Hebsgaard. Før opsætningen i kirken blev de præstenteret ved en stor udstilling i Aarhus Musikhus sammen med andre værker, som Hebsgaard havde fremstillet i samarbejde med førende danske kunstnere.

Glasmalerierne blev indviet palmesøndag den 19. marts 1989 og danner en triptykon, der viser Jesu dåb, korsfæstelse og opstandelse. Glasmosaikkerne måler 3 x 263 x 100 cm.

”… Set i kirken får vinduerne liv gennem det stadigt vekslende lys, der falder ind i koret og giver kirkerummet karakter af et særligt sted med ro og fordybelse. De kan ses hver for sig og give anledning til mange overvejelser. Mange tanker. Men værket er først og fremmest en helhed, hvor hvert vindue repræsenterer en side af den treenige Gud; Faderen, Sønnen og Helligånden. Øverst i dåbsvinduet svæver helligåndsduen, nederst i korsfæstelsesbilledet dominerer Jesu store fod, og øverst i opstandelsesvinduet ser Guds øje ned mod den menneskeskikkelse, der er på vej op af graven…”

Fra bogen Arne Haugen Sørensens Kirkekunst - Hvor ordene ikke rækker, af Lisbeth Smedegaard Andersen, Bibelselskabet 2011 s. 25.

 

Skitse af glasmosaikkerne af Arne Haugen Sørensen fra Sognehuset

 

Glasmosaikkerne i Vanløse Kirkes korbue

Glasmosaik i Vanløse kirke

Jesu korsfæstelse glasmosaik Vanløse Kirke

Jesu opstandelse glasmosaik - Vanløse Kirke

 

Skitse af de tre glasmosaikker i Vanløse Kirke