Kirkebøgerne

Kirkebogen kaldes også for en ministerialbog og har til formål at registrere de kirkelige handlinger i sognet.  Kirkebøgerne blev tidligere ført i hånden i to eksemplarer: En Hovedministerialbog ført af præsten, og en Kontraministerialbog ført af kordegnen.

Siden 2003 er bøgerne blevet ført elektronisk via det digitale sagsbehandlingssystem PERSON. 

Kirkebøgerne som befinder sig i Vanløse kirkes arkiv er ikke offentligt tilgængelige.  

Alle private henvendelser, vedrørende oplysninger fra kirkebøgerne, skal derfor rettes til Rigsarkivet. De råder over Vanløse Sogns kontraministerialbøger, som kan tilgås online via portalen Arkivalieronline på Rigsarkivets hjemmeside:  klik for direkte adgang

De kirkebøger som stilles til rådighed på Arkivalieronline er gennemgået, og eventuelle personnumre er sløret. I kirkebøgerne kan du finde oplysninger om fødte (F), konfirmerede (K) og trolovede/ viede (V), som er scannet frem til 1960 og for døde (D) frem til 1969. 

Eftersøger du nyere oplysninger i de originale kirkebøger (<50 år), skal du anmode Rigsarkivet om adgang via dette link: Søg om tilladelse til at se arkivalier

 

Bestil en attest på kirkekontoret - det er gratis!