Hvad er de 9 læsninger?

Normalt er det præsten, der har ordet, når vi kommer i kirken.  Men op til jul findes der en særlig tradition, hvor folk fra lokalområdet træder frem i kirken og læser bibeltekster højt for hinanden om historierne, der danner baggrund for vores julefejring. Her er det folkets stemmer, og tekster fra bibelen, der omsluttes af  julemusik fra kirkens orgel og sangerne fra voksenkoret og Vanløse Kirkes Pigekor. Kirkens organist Simone Fought og akkompagnatør for pigekoret Karsten Kristensen medvirker.

De 9 læsninger før jul  er kort fortalt en stemningsfuld musikgudstjeneste, hvor du kan opleve den dejligste korsang og læsninger fra Biblen om Jesu fødsel - fra skabelsen til juleevangeliet. Vanløse Kirkens dygtige pigekor og voksenkor medvirker, og det er medlemmer af menigheden, der læser bibelteksterne op.

Der er fri entre, og efter gudstjenesten serverer menighedsrådet æbleskiver og glögg i Sognehuset til alle, der har lyst til at være med.

Tradition med rødder i England

De ni læsninger er tæt forbundet med det navnkundige King's College Chapel ved universitetet i Cambridge.  Her er læsningerne blevet fejret juleaften hvert år siden 1918. Siden 1928, hvor de ni læsninger første gang blev transmitteret af den engelske radio BBC, har denne form for musikgudstjeneste fået stor udbredelse i England - og siden resten af verden. I Vanløse Kirke har vi afholdt De 9 læsninger før jul, som en tilbagevendende tradition siden 1985.

Følgende bibeltekster bruges ofte til de ni læsninger:

1. Læsning: Første Mosebog 1,1-8, 1,26-28 og 1,31-2,4
2. Læsning: Første Mosebog 3,8-15
3. Læsning: Salme 88,2-8
4. Læsning: Esajas’ Bog 9,1-6
5. Læsning: Esajas’ Bog 11,1-10
6. Læsning: Lukasevangeliet 1,26-38
7. Læsning: Lukasevangeliet 2,1-7
8. Læsning: Lukasevangeliet 2,8-14
9. Læsning: Johannesevangeliet 1,1-14

Læs mere om de ni læsninger:

Hundrede år med de ni læsninger