Medlemskab

Er jeg medlem af Den danske Folkekirke?

Du kan ikke være medlem uden også at være døbt, og som medlem skal du betale kirkeskat.

Du kan se på din skatteopgørelse om der er trukket kirkeskat eller gå ind på borger.dk og se dit forhold til folkekirken, som det står registeret i CPR:

Se om du er medlem af folkekirken på borger.dk ved hjælp af NemID login

 

Jeg ønsker at blive medlem af Den danske Folkekirke

Hvis du ikke er blevet døbt som barn , kan du blive medlem af folkekirken ved at blive døbt som ung eller voksen.  Som medlem af Den danske Folkekirke har du ret til konfirmation og vielse i kirken - og ved livets afslutning kirkelig begravelse eller bisættelse. 

Hvis du er døbt i en anden kristen kirke, skal du ikke døbes igen for at blive medlem af folkekirken, men kontakte kirkekontoret og bede om at blive optaget som medlem.

 

Jeg ønsker at genindmelde mig i Den danske Folkekirke
Er du udmeldt af folkekirken og ønsker at blive medlem igen, kan du anmode om genindmelding ved skriftlig eller fysisk henvendelse på Vanløse Kirkekontor, Ålekistevej 154, 2720 Vanløse. Ved e-mail henvendelse skal du benytte vores sikre mail hvor du kan underskrive med Nemid. 

Når genindmeldelsen er registreret i kirkebogen overføres den automatisk til CPR-registret. Du får derefter tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest  fra kirkekontoret med en påtegning om, at du er indtrådt i folkekirken, og hvornår det er sket.

 

Jeg ønsker ikke længere at være medlem af Den danske Folkekirke
Ønsker du ikke længere at være medlem af folkekirken, skal du rette personlig eller skriftlig henvendelse til kirkekontoret (se under genindmeldelse). Ved anmodning om udmeldelse skal du oplyse CPR nr. samt hvor og hvornår du er født og døbt. 

Når udmeldelsen er registeret får du tilsendt en ny fødsels- og dåbsattest med en datopåtegning om, at du er udtrådt folkekirken. Efter udmeldelsen har du ikke ret til kirkelige handlinger og du vil heller ikke længere skulle betale kirkeskat.

 

Læs mere om medlemskab i folkekirken:

Ind- og udmeldelse af folkekirken (folkekirken.dk)​

Medlemskab af folkekirken - sådan gør du? (borger.dk)